Kızlar siyaseti

Alman anayasasında, 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet kadın ve erkek arasındaki eşitliğin bilfiil uygulanmasını teşvik eder ve var olan mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasına çalışır,' yazar. Düşünce olarak bu iyi. Ama bunun hayata geçirilebilmesi için devletin karar kademesindekilerin kadınlar için daha nerelerde mağduriyetler olduğunun bilincinde olması gerekir. Çoğu kez durum böyle değil, çünkü hâlâ siyasetçilerin çoğu erkek, ve onlar kadınların hangi sorunları olduğunu mutlaka görecek diye bir şart yok. Almanya başbakanının bir kadın olması gerçeği de burada bir değişiklik yaratmıyor.

Kadınlar için geçerli olan kızlar için de geçerlidir. Kadınlar ve kızlar için hâlâ birçok mağduriyet bulunmaktadır. Örneğin, kadınlar aynı iş için erkeklerden daha az para kazanır ve kızlara erkeklerden daha az cep harçlığı verilir. Birçok kadın ve kız çocuğu cinsel taciz ve şiddete maruz kalıyor. Kızların aynı zamanda kendilerine özgü sorunları da var tabii. Örneğin, okul ve meslek eğitimiyle, ana baba ve aileleriyle, kız arkadaşlarıyla, baskıyla, özgürlük ve kendini gerçekleştirme arzusuyla, vücutlarıyla, aşk ve cinsellikle sorunları var.

Bu nedenle sadece bir kadınlar siyaseti değil, aynı zamanda bir kızlar siyaseti de olması önemlidir. Kızlar siyaseti, kızların menfaatlerini gözetmek anlamına gelir. Kızlar siyaseti kızların sorunlarının toplumumuzdaki sorunlarla nasıl ilişkili olduğunu ve bu sorunların çözülebilmesi için neyin değiştirilmesi gerektiğini araştırır.

Kızlar siyaseti toplumumuzda kızların menfaatinin her yerde gözetilmesi için uğraşır. Mesele, kamuoyunda ve siyasette kızlar için nelerin önemli olduğu ve onların hangi sorunları ve mağduriyetleri bulunduğu konusunda bir farkındalık yaratmaktır. Kızlar siyaseti kızların eşit haklara sahip olmasına, onların haklarına da tıpkı erkeklerin haklarına olduğu gibi saygı gösterilmesini sağlamaya çalışır. Aynı zamanda da kızların çok özel ihtiyaçlarının gözetilmesini, kızların kendileri için faydalı olduğu şekilde yaşamalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlamaya. Ve kendilerinin dilediği şekilde.

Örneğin Frankfurt'ta 1989'da çeşitli kız projelerindeki ve kız çalışma gruplarındaki kadınlar tarafından kurulmuş olan kadın işleri dairesi ve kızlar siyaseti çalışma kurulu vardır. FeM Kızlarevi'nden bizlerin de kızlar siyasetine dahli oluyor. Amaç sizlerin, içinde sizler ve sizlerin hayatı ve geleceği için mümkün olduğunca çok şey yapılan bir kentte yaşamanız.