Çocuk hakları/ kız hakları

Çocukların hakları vardır. 1989 yılından bu yana bu haklar Birleşmiş Milletlerin 'Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde belirlenmiş ve dünyada çoğu hükümet bu sözleşmeyi imzalamıştır. Bu şu anlama geliyor: Hemen hemen tüm devletler kendi ülkelerinde 18 yaşın altındaki çocuklar için çocuk haklarının geçerliliğini taahhüt etmişlerdir.

Çocuk hakları aynı zamanda kız haklarıdır. Bunu söylemek aslında gereksiz olmalıydı. Ancak ne yazık ki çoğu kez kızlara erkeklerden daha kötü davranıldığı bir gerçektir. Çocuk hakları bu tür ayrımların yapılmasını yasaklamaktadır. İlk çocuk hakkı diyor ki: 'Dini, kökeni ve cinsiyeti ne olursa olsun, çocukların eşit muamele ve  ayrımcılığa karşı korunma hakkı vardır.' Bunun anlamı, kimse bir çocuğa kötü muamele edemez veya onun diğerlerinden daha az değerde olduğunu söyleyemez; burada çocuğun örneğin Katolik, Yahudi veya Müslüman olup olmadığının, kendisinin veya ana babasının başka bir ülkede doğup doğmadığının, kız veya erkek olup olmadığının herhangi bir rolü olamaz. Dolayısıyla kız ve erkek çocuklara eşit davranılmalıdır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi 10 temel haktan oluşur:

  1. Dini, kökeni ve cinsiyeti ne olursa olsun, çocukların eşit muamele ve  ayrımcılığa karşı korunma hakkı vardır.
  2. Çocukların bir ad ve vatandaşlık hakkı vardır.
  3. Çocukların sağlık hakkı vardır.
  4. Çocuklar eğitim ve öğretim hakkına sahiptir. (Hiç kimse okula gitmelerini, öğrenim görmelerini, bir meslek edinmelerini engelleyemez.)
  5. Çocukların boş vakit, oyun ve dinlenme hakkı vardır. (Örneğin, onlara artık oynamaları ve kendilerine zaman ayırmaları mümkün olmayacak kadar ev ödevi yaptırmak yasaktır.)
  6. Çocuklar bilgi edinme, kendilerini ifade etme, duyurma ve toplanma hakkına sahiptir. (Diğer bir deyişle, onlar bir fikir sahibi olabilir, aynı zamanda görüşlerini söyleyebilir ve yetişkinler onlara kulak vermek zorundadır.)
  7. Çocuklar mahremiyete ve şiddet görmeden yetiştirilme hakkına sahiptir. (Yetişkinlerin çocuklara, örneğin evde eşyalarını koyabilecekleri ve yalnız kalabilecekleri, kendilerine ait bir yere sahip olmalarını sağlaması gerekir. Kimse onları dövme ya da onlara acı verme, velileri de bunu cezalandırma yöntemi olarak uygulama hakkına sahip değildir.)
  8. Çocuklar afetlerde ve acil durumlarda acil yardım edilme hakkına ve gaddarlığa, ihmale, istismara ve zulme karşı korumaya alınma hakkına sahiptir.
  9. Çocukların bir aileye, ana babanın bakımına ve güvenli bir yuvaya sahip olma hakkı vardır.
  10. Engelli çocuklar bakım hakkına sahiptir. (Yetişkinler engelli çocuklara bakmakla yükümlüdür.)