Kız işleri/kız salonları

Kız işleri, kızlar için boş zaman programlarını ve yardımları özetleyen bir kelimedir. Kız işleri, kızlar siyasetiyle bağlantılıdır: Kız işleri, toplumumuzda diledikleri gibi yaşayabilmede ve geleceklerini diledikleri gibi şekillendirmede kızlara destek olmak istemektedir. Baskı, şiddet, korku ve endişe olmadan, istismara, tacize veya vesayete maruz kalmadan. Kızlar özgürce kendilerini geliştirebilmeli, tüm imkan ve yeteneklerini bilip bunlardan faydalanabilmelidir.

Bu yüzden tamamen kızlar için, orada başka kızlarla buluşup tanışabilmeleri için salonlar bulunmaktadır. Onlar orada dinlenebilir, boş zamanlarını geçirebilir, kendileri için önemli olan şeyleri öğrenebilir ve bol bol eğlenebilirler. Kız işlerinin kızlar için oluşturduğu bu salonlar korunma ve olanak alanları, ama her şeyden önce gerçek özgürlük alanları olma gayesini taşıyor.

Kızlar orada tamamen farklı şeyler deneyebilir ve böylece neyin kendilerine uygun olduğunu ve hangi yönde gelişmek istediklerini belirleyebilirler. Daha özgüvenli olmayı öğrenebilirler. Yaratıcılıklarını geliştirebilirler. Kendi hayat şartlarını ve içinde yetiştikleri toplumu anlamada onlara destek olunur. Kendi arzularının ne olduğunu öğrenmede. Ve bunları gerçekleştirirken, onlara yardımcı olacak becerileri ve özgüveni geliştirmede. Aşağıdaki sorular da bununla ilgilidir. Ben büyüyünce nasıl yaşamak istiyorum? Hangi mesleği icra etmek istiyorum?

Kızlara sunulan bu hizmetlerde geleneksel cinsiyet kalıplarını ve cinsiyet atıflarını sorgulamak da amaçlanmaktadır. Bunun ne demek olduğunu mu soruyorsun? Kızlardan belki hiç onlarda olmayan pek çok özellik bekleniyor. Ya da olmak istemedikleri. Örneğin onlar mümkün olduğunca 'dişi', güzel, ince, tatlı, nazik, yardımsever ve fedakar olmalı. Onlar bu beklentileri karşılamadıklarına inanırlarsa, bu onlara genelde acı verir ve artık aslında hangi güç, yetenek ve imkanlara sahip olduklarını göremezler. Burada başkalarının kızlardan beklentilerinin esasen yerinde olup olmadığı sorusu var. Bunlar genelde sadece artık bugünün kızlarının hayatlarıyla hiç ilgisi olmayan ve onların kendi arzu ve ihtiyaçlarını dikkate almayan, geçmişten gelen rastgele tasavvurlardır.

Oysa kızların birbirinden çok farklı olabilecekleri kavramı önemlidir. Kızlar yaşamın çeşitli alanlarında bulunup farklı kökenlere, farklı ailelere ve dinlere sahiptir. Tamamen farklı arzuları, ihtiyaçları ve yetenekleri olabilir. Kız salonlarında tüm bunlara yer olmalıdır.