Feminizm

Feminizm, kızların ve kadınların hak eşitliğini ve kendi kaderlerini tayin hakkını savunan siyasi bir harekettir. Bu hareket 150 yılı aşkın bir süre önce başladı. O dönemlerde kadınlar hayatın bütün alanlarında erkeklere tabi olmalarına ve erkeklerin onların hayatları üzerinde tasarruf sahibi olmalarına karşı koymaya başlamışlardı. Örneğin, kadınların oy verme veya yüksek öğrenim hakları yoktu. Karısından memnun olmadığı zaman kocasının onu dövmesi caizdi. Kocası izin vermediği takdirde kadınlar işe de gidemezlerdi. Kocasız hayatta kalmaları çok zordu, manastıra girmenin dışında, o zamanki toplumda onlar için böyle kocasız bir yaşam tasarlanmamıştı. Onlar cinsel şiddete karşı da çok az korunmuş durumdaydı. Kadınlar ve kız çocukları ikinci sınıf insandı, onların fikirleri erkeklerinkinden çok daha az önem taşıyor ve onlar sanki daha düşük değerdeymişler gibi muamele görüyorlardı.

Kadın hareketi bunda birçok şeyi değiştirebildi. Kadınların bir zamanlar oy kullanabilmek veya bir işe girmek için mücadele etmek zorunda oldukları bugün toplumumuzda artık inanılacak gibi değil. Ama hâlâ pek çok adaletsizlik var. Ancak onları artık geçmişte olduğu kadar kolayca görmek mümkün değil: İlk bakışta kadınlar bugün erkeklerle aynı haklara sahip oldukları gibi, çoğu kez onların sadece istemeleri ve sadece yeterince çaba sarfetmeleri halinde her şeye ulaşabilecekleri vurgulanır.

Fakat:

Bugün bile kızlara - doğrudan veya dolaylı olarak –  erkek çocuklardan çok daha fazla kural koyulur. Örneğin, kızlar güzel ve ince olmalı, ama asla çok kısa etek giymemelidir. Çoğu kez kızlara erkeklerden daha az cep harçlığı verilir ve ev işlerinde daha fazla yardım etmeleri gerekir. Tüm bunlar onların hayatını epeyce zorlaştırabilir. Gerçi kadınların ortalama olarak daha iyi okul ve üniversite diplomaları vardır, ancak onların aynı iş için erkeklerden daha az para kazandıkları da gerçektir. Her nerede herkesi etkileyen önemli kararlar alınıyorsa - örneğin hükümetlerde veya ticari işletmelerin üst kademelerinde - orada erkeklere oranla çok daha az sayıda kadın vardır. Bugün bile kadınlar ve kızlar her gün kadın düşmanı deyişler veya fıkralar dinlemek zorunda olup, erkekler tarafından aşağılanmakta, cinsel tacize uğramakta veya hatta erkek şiddetine maruz kalmaktadır. Dolayısıyla kadınlar ve erkekler arasında düzeltilmesi gereken hâlâ pek çok şey var ve bu yüzden feminizm bugün de önemli.

www.fem-onlineberatung.de sitesini işleten derneğin adı 'Feministische Mädchenarbeit e. V.'dir, çünkü biz feminist bir örgüt olarak (feminist, feminizm ile ilgili sıfattır) kendimizi apaçık bir şekilde bu haksızlıklara karşı savunuyor ve size bu konuda destek olmak istiyoruz.