Duygusal şiddet

Kız ve erkek çocukların şiddet içermeyen bir yaşam hakkı olması sadece bedensel değil, aynı zamanda duygusal şiddet için de geçerlidir. Duygusal şiddet bedensel şiddet gibi kolayca farkedilemez, ama aynı şekilde acıtır - veya hatta daha da fazla.

Örneğin birçok kız ve erkek yetişkinler tarafından aptal ya da tembel sözleriyle azarlanır. Yetişkinler onlara daha az değere sahip oldukları hissini verirler. Bu duygusal şiddettir. Çocukların ihmal edilmesi, zulme maruz kalması, sınırlarının ve mahremiyetlerinin ihlali, irade ve görüşlerinin yok sayılması, onlara baskı uygulanması da bu alana girer.

Çocukların temel haklarından biri 'çocukların bir aileye, ana babanın bakımına ve güvenli bir yuvaya sahip olma hakkı vardır' şeklindedir ('çocuk hakları/kız hakları' başlığı altında daha fazla bilgi bulabilirsin). Çocukların bu veya başka temel hakları ihlal edilirse, bu duygusal şiddettir. Ne yazık ki aileler her zaman bu yasanın öngördüğü gibi değildir. Örneğin, ana baba akıl hastası olup bu nedenle ana babalık görevini iyi yerine getiremiyor olabilir. O zaman çocuklar yapmamaları gereken işleri üstlenmek zorunda kalabilirler. Ana babalar çocuklarını bakmak zorundadır, tersi değil. Örneğin, ana babalar çocukların barınma, geçinme, beslenme, giyim gibi konular hakkında endişe etmeden sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümesini temin etmek zorundadır. Yetişkinler birisiyle çekiştiklerinde bunu kendi aralarında halletmeli,  çocuklardan çekişmede taraf olmaları veya daha vahimi çekişmede arabuluculuk etmeleri istenmemelidir.

Ama anneler veya babalar bunu herhangi bir nedenle beceremezse, çocuklarından yardım bekler duruma gelebilirler. O zaman ana baba ve çocukların konumları yer değiştirir. Çocuklara onlara çok ağır gelen ve hayatlarını zora sokan endişe ve sorumluluk yüklenir. Çocuklukları çalınır. Buna 'ana babalaştırma' denir. Bu da bir duygusal şiddet türüdür. Bu gibi durumlarda ailenin yardım alması önemlidir.

Duygusal şiddet sadece ana baba veya başka eğitim sorumluları değil, aynı zamanda yaşıt veya hayat arkadaşları tarafından da uygulanabilir. Bu şiddet senin kendini kötü, küçük ve bağımlı hissetmene, korkmana, umutsuz ve cesaretsiz olmana yol açar. Bu aynı zamanda bedensel hastalıklara da yol açabilir. İnsanın duygusal şiddetle ilgili ilişkilerden kendisini kurtarması çoğu zaman kolay değildir.

Ama sen mutlu ve kararları kendin vereceğin bir yaşama hakkına sahipsin. Hiç kimsenin sana duygusal şiddet uygulamaya hakkı yoktur. Bunun başına gelmesi halinde kabahat asla sende değildir. Duygusal şiddette suç her zaman faillerdedir. Ama onu kanıtlamak ve dolayısıyla da cezalandırmak bedensel şiddete kıyasla daha zordur.

Duygusal şiddete maruzsan, bunu güvendiğin biriyle konuş. Burada çevrimiçi danışman üzerinden de bizimle temasa geçebilirsin. Bize isimsiz ve gizli olarak danışabilirsin.