Cinsel şiddet

Cinsel şiddet ne yazık ki çok yaygın. Almanya'da her dört kızdan biri bir defa cinsel şiddet mağduru olmuştur. Yine de pek çok kız böyle bir şeyin sadece kendisinin başına geldiğini düşünüyor, bazıları da hatanın kendilerinde olduğuna inanıyor. Çünkü bu konu hakkında hâlâ çok çok az konuşuluyor. Bir bedensel şiddet söz konusu olmadığı için, başlarına gelen çoğu zaman doğrudan 'şiddet' olarak da adlandırılamaz. Oysa şiddet ancak bir tecavüz olunca başlar diye bir şey yoktur.

Cinselleşmiş ya da cinsel şiddet, cinsel içerikli her türlü saldırıyı içerir. Oysa bu, müstehcen laflarla, aşağılayıcı hareketlerle veya hoş olmayan bakışlarla başlar. Sarılmalar, okşamalar veya dokunmalar da buna dahil olabilir. İstemediğin ve senin sınırlarını aşan her türlü bedensel temas bir şiddet türüdür. Senin iznin olmadan kimse sana dokunamaz. Senin için hoş olmayan bir dokunmaya katlanmak zorunda değilsin. Eğer sen istemiyorsan, hiç kimse seninle cinsellik hakkında konuşamaz. Hiç kimse sana görmek istemediğin pornografik resimler veya cinsel içerikli filmler gösteremez. 'İştirak etmiş' olsan dahi, bu utanman için bir sebep değil: Ayrıca kızların aslında istemedikleri şeyleri yapacak derecede kendilerini taciz altında hissetmeleri de bir şiddet türüdür. Bu eylemlerin sorumluluğu her zaman olayın failine aittir!

Cinselleşmiş şiddetin güçle alâkası çoktur. Erkek failler (veya daha nadir görülse de, kadın failler) cinselleşmiş şiddetle, senin isteklerine dikkat etmeden senin üzerinde güç sahibi olmak isterler.

Çoğu durumda cinselleşmiş şiddeti genellikle kız çocuklarının küçüklükten beri uyarıldığı sokaktaki yabancı adam uygulamaz. Çok daha sık olarak failler kızların çevresindedir. Bunlar komşu, öğretmen, antrenör, tanıdık, akraba veyahut da aile üyeleri olabilir. Failler çoğu kez yetişkinlerdir. Bu tür cinselleşmiş şiddete genellikle 'cinsel istismar' adı verilir. Biz Frankfurt FeM Kızlarevi mensupları olarak bu ifadeyi iyi bulmuyor ve bu nedenle kullanmayı sevmiyoruz. Çünkü sonuçta bir kız nesne değildir ki - 'alkol istismarı' veya 'ilaç istismarı'nda olduğu gibi - onu herhangi bir şey için 'kullanmak' keza 'istismar etmek' (yani kötüye kullanmak) mümkün olsun. 'İstismar' kelimesinin kendisi kızları kendi başlarına kararlı insanlar değil, eşya gibi adlandırdığı için zaten bir tür şiddettir. Bu nedenle, kızların çevresindeki yetişkinler tarafından uygulanan cinsel tacizleri de biz 'cinselleşmiş şiddet' olarak adlandırıyoruz.

 

Ancak aynı zamanda yaşıtlar da tehlikeli olabilir. Çok yaygın, ancak birçoklarının farkında olmadığı bir şey de 'Teen Dating Violence', yani erkek çocuklarla buluştukları veya onlarla çıktıkları zaman kızların maruz kaldığı şiddettir. Oysa birisi sana baskı uyguladığı, seni denetlemeye çalıştığı, senin SMS veya telefon aramalarını takip ettiğinde, seni azarladığında, tehdit veya tahkir ettiğinde de şiddet söz konusudur.

Kızlar cinselleşmiş şiddetle karşılaştıklarında çoğu kez korku ve öfke hisseder. Genellikle başkalarıyla bu konuda konuşmakta zorlanırlar. Çoğu zaman failler de onları başkalarına bir şey söylemesinler diye kasten korkutmaya çalışır. Bu şaşılacak bir şey değil, zira her türlü cinsel şiddet kanunla cezalandırılır!

Eğer hakkında endişe duyduğun bir kız tanıyor veya böyle bir durumda kendin destek arıyorsan, o zaman burada bizimle çevrimiçi danışmanlık üzerinden iletişim kurabilirsin. Bize isimsiz ve gizli olarak danışabilirsin.