Seksizm

Seksizm yanlış anlamaya müsait bir sözcük, zira bunun 'seks' ile pek ilgisi yok: Birisi cinsiyeti nedeniyle değersizleştirilirse, buna seksizm denir. Malum, insanlar iki cinsiyete ayrılır: Kadınlar ve erkekler. 'Cinsiyet' kelimesinin İngilizcesi 'seks' olduğundan 'seksizm' kavramı da buna dayanır. Somut olarak bu kavram toplumumuzdaki bazı erkeklerin kadınları (ve kızları) sadece kadın olduklarından dolayı hor gördüğü, hatta onlardan nefret ettikleri anlamına gelir. Kelime 'ırkçılık' kavramından türetilmiş olduğundan, sadece farklı bir kökene veya farklı bir ten rengine sahip oldukları için diğer insanları değersizleştirme veya onlardan nefret etmeye bu ad verilir.

Seksist bir tutuma sahip olan insanlar, erkeklerin kadınlar üzerinde egemen olmaları gerektiği görüşündedirler. Onlar kadınların (ve kızların) sözde daha düşük bir değerde oldukları için, erkeklere (ve erkek çocuklara) tabi olmalarını isterler.

Seksizm kadınlara (ve erkeklere) 'kadına özgü' ve 'erkeğe özgü' olmak üzere belli sabit roller de biçer. Bu sırada gerçekte insanların ne kadar çok çeşitli ve farklı oldukları göz ardı edilir. Günümüzde başkalarından bu tür basmakalıp cinsiyet rollerini temsil etmelerini beklemek ve istemek de seksizm olarak görülür.