Homofobi

İnsanların eşcinsellikten korkmaları durumunda, 'homofobi' söz konusudur. Onlar aynı cinsiyetten insanlarla aşk yaşayan insanlardan korkarlar: lezbiyenler ve ibneler. Psikiyatride hiçbir gerçek nedeni olmayan, yani mantık dışı ve yersiz bir korku 'fobi' olarak tanımlanır. Homofobi eşcinsel insanlara karşı ön yargılar doğurur ve nefret, saldırganlık ve şiddete kadar gider.

Homofobi toplumumuzda çok yaygındır. Yığınla eşcinsel fıkrası vardır, yani lezbiyenler ve ibneler hakkında fıkralar. Ama karşıcinsellik hakkında hemen hemen hiç fıkra yoktur. Eşcinsel fıkraları genelde bayat laf ve kalıplarla doludur, yani bunlar lezbiyen ve ibneleri gülünç hale sokan belli özelliklere hapsederler. Buna karşın birçok karşıcinsel insan kendisini hiç  karşıcinsel olarak görmez. Karşıcinsel olmak onlar için sahip oldukları ve onları belli bir tür insan haline getiren bir özellik değil. Karşıcinsel olmak toplumumuzda gayet tabii bir şey sayılır. Oysa karşıcinsellik de tıpkı lezbiyen veya ibne olmak gibi bir yönelim, yani bir özellik, bir belirtidir.

Örneğin, 'queer' (bu konuda daha fazla bilgi 'hetero' başlığı altında bulunabilir) veya 'ibne' gibi sözcükler eskiden küfür olarak kullanılmıştı. Ama bu sözlere muhatap insanların sahip çıkıp farklı yorumlamalarıyla onlar olumsuz anlamlarını kaybetmiş ve bugün gayet normal şekilde kullanılır hale gelmiştir. Ancak her ne kadar karşıcinsel olmayan insanlar bugün cinsel yönelimleriyle kendilerinden emin bir şekilde yaşasalar da,  hâlâ birçok insanda eski ön yargılar mevcudiyetini muhafaza etmektedir. 'İbne' çoğu kez anaokulunda başlayarak, hâlâ küfür olarak kullanılmaktadır. Buna karşın hiçbir çocuk bir diğerinin ardından 'len hetero!' diye bağırmaz.

Toplumumuzda karşıcinsellik görünüşte o derece gayet tabii, o derece 'doğal' ve o derece çok toplum beklentilerine uygun olduğundan, 'zoraki karşıcinsellik' veya 'karşıcinselcilik'ten bahsedilir. Karşıcinselcilik karşıcinsel olmayan tüm insanları 'anormal' olarak küçümser.